Geef hier in hoe uw warmtepomp opgesteld staat, wat het opgegeven geluidsvermogen van het toestel is en op welke afstand u wilt meten.

Na een paar seconden ziet u het resultaat, zonder en met Climeleon unit cover. Zo weet u vrij nauwkeurig hoeveel decibels u kan dempen. De Climeleon Wave is ontwikkeld in samenwerking met warmtepompfabrikant Fujitsu. De Decibel Calculator berekent de geluidsdruk volgens het geluidsspectrum van deze toestellen.

Opgelet: Deze berekening geldt slechts vanaf min. 8m afstand tussen de twee gebouwen.

Selecteer de hoogte-afstand vanaf het niveau van het toestel.

dB

U vindt dit op het toestel, in de handleiding of in de productfolder.
Opgelet: Voer hier niet het geluidsvermogen in maar wel de geluidsdruk gemeten in decibel op 1m afstand van het toestel en 1,5m afstand van de grond. Het ingeven van het geluidsvermogen geeft een foutief resultaat.

De vereenvoudigde berekening gaat uit van een standaard demping en is louter indicatief.
In vele gevallen gaat de effectieve demping hoger liggen.

Om een gedetailleerde berekening uit te voeren dient u het geluidsvermogen van het toestel op te geven voor alle onderstaande frequenties.

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

A: De afstand tussen het toestel en het meetpunt.

A: De afstand tussen de dakrand en het meetpunt.

H: De hoogte waarop u het geluid wil meten, gemeten vanaf het hoogteniveau van het toestel.

B: De afstand tussen het toestel en de zijdelingse gevel is in deze tool vast ingesteld op 5m. Indien dit meer of minder is zal het dB-resultaat slechts licht afwijken.

Resultaat

Op 1m van de unit is de geluidsdruk 0, met omkasting daalt deze tot 0.

Selectie van Climeleon unit cover gebaseerd op volle grond (kiezelbed) zonder extra balkjes of trildempers.
Bij plaatsing op een plat dak met extra balkjes en trildempers is de kans reëel dat u een groter type Climeleon unit cover nodig hebt.
Contacteer ons voor een detailstudie.

Geluidsdruk in dB zonder Climeleon.

Geluidsdruk in dB met Climeleon.

 

Het dempingresultaat van de Climeleon Wave is richtingafhankelijk, m.a.w. de demping is niet langs alle zijden gelijk.

De Decibel  Calculator berekent de geluidsdruk vanaf de zijkant. Hier vindt u de correctiewaarden voor de andere oriëntaties. Wilt u bijvoorbeeld weten wat het geluidsniveau is langs de voorzijde, dan moet u er 2dB bijtellen.

Vul hier uw e-mail adres in om het rapport in uw mailbox te ontvangen.

De gebruikte illustraties op deze website zijn indicatief.